Уеб камера от Пазарджик - квартал 'Изток' улица до КАТ и МБАЛ

Пазарджик времето уеб камера на бул. 'Стефан Стамболов' 17, трафик улица и паркинг

Уеб камера от Пазарджик (205 м. н.в.), град в Южна България в близост до град Пловдив. Разположен е на двата бряга на река Марица. Пазарджик е равнинен град. Първоначалното име на града е Татар Пазарджик. 'Пазарджик' е тюркско-персийска дума и наставката 'джик' показва, че градът е бил малък пазар. Разстоянието от София до Пазарджик е 108 км. по магистрала 'Тракия'.

© Copyright 2015 | All Rights Reserved | Поверителност