Уеб камери от ГКПП - границата България - Турция.

Уеб камери от ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле, разположен на Българско-Турската граница до село Капитан Андреево на левия бряг на река Марица. ГКПП Лесово - Хамзабейли, пунктът свързва гр. Елхово, Област Ямбол с турския гр. Лалапаша. и ГКПП Малко Търново - Дерекьой, разположен на Българско-Турската граница в близост до град Малко Търново. Камери от: www.trakyagumruk.gov.tr

© Copyright 2015 | All Rights Reserved | Поверителност