Да помогнем на децата да разберат времето

Да помогнем на децата да разберат времето, усещане и понятие за време


Децата нямат развито усещане за време


Понятието време се формира по-трудно при малките, трябва да сме търпеливи. Как се развива понятието за време и как да го обясним.


Времевите изрази се оказват безполезни

Сигурно ви се е налагало да обяснявате на детето си след колко време ще пристигнете, в опит да го успокоите, докато нервно се върти на седалката в колата.

Дете и понятие за време

Или пък не сте виждали никакъв ефект от изрази като 'след половин час ще си играем', 'малко търпение', 'ще се върнем пак утре', 'скоро'.

Истината е, че децата, макар и да имат силен биологичен часовник, който ги ориентира за много събития от дневния им режим, те нямат развито усещане за време в смисъла, който ние влагаме в това.

Затова и всякакви познати ни времеви изрази, с които се опитваме да им обясним кога ще е възможно да се случи това, което те искат, се оказват безполезни, независимо дали става дума за минути или час.


Как се развива понятието за време

Децата между 1 и 2 години могат да разберат повтарянето на деня и нощта и че някои неща предшестват други.

Дете и понятие за време

Децата между 2 и 3 години постепенно започват да усвояват идеята за поредността на дните: вчера, днес и утре.

Между 3-тата и 5-тата година започва да се развива и постепенно да се обогатява понятието за сутрин, следобед, вечер, както и за дните от седмицата, месеците и сезоните.

Правилното назоваване обаче, не непременно означава, че разбират смисъла на понятията.

Децата на 3 години могат да говорят за минали и бъдещи събития, но не могат да кажат кое е първо и кое след него, нито да посочат дали са се случили вчера, миналата седмица или миналия месец. Дори децата на 5 години може да допускат грешки при използването на времеви понятия: „Ще видим баба, вчера.


Как да обясним времето

Ако ви се налага на дете в тази възраст да обясните кога ще се случи това, което очаква, използвайте времеви ориентир, който познава.

Дете и понятие за време

Например на въпроса „Кога ще пристигнем?“, отговорете: „Когато свърши любимият ти диск с песни“. Имайте предвид, че за децата е много трудно да възприемат идеята за интервал от време, но могат да се ориентират по случващите се рутинно събития: „Ще пътуваме до морето след часа ти по танци.“ Вместо да кажете: „Ще излезем към 4 часа“, обяснете: „Сега първо ще обядваме, после ще поспим и след това ще отидем на люлките.

За да помогнете на детето да разбере идеята за сутрин, следобед, вечер, извършвайте заедно наблюдения: например движението на слънцето през различните части на деня или направете снимки (може и с картинки) с дейностите, които извършва детето: сутрин става, мие зъби, закусва, облича се за разходка, следобед спи, вечер го взимате от детската градина и т.н. Подредете снимките/картинките постоянно на хладилника или ги оформете като книжка, която да четете заедно.

За да ориентирате детето в дните от седмицата и месеците, му направете календар-дневник. Нека всеки месец бъде символизиран с картинка, с нещо характерно, което го определя: снежинка за декември, лодка за август и т.н.

Оцветете дните от седмицата, като всички понеделници може да са жълти, вторниците - зелени сини, средите – оранжеви и т.н. Всяка сутрин, отбелязвайте заедно кой месец и ден е, а вечер попитайте детето какво му е харесало най-много през деня и го нарисувайте и опишете с една-две думи на едно картонче и го залепете върху календара. Използвайте дневниците-календари, за да погледнете назад във времето и да стимулирате детето да разказва какво се е случило миналата седмица, миналия месец, а също и какво предстои – рожден ден, турнир по футбол и т.н.

За да разбере идеята за сезоните, наблюдавайте промените, които се случват в природата и водете заедно дневник с картинки, снимки или хербарий.

Бъдете търпеливи и не се стремете да изпреварвате събитията като карате децата да учат неща за времето, за които още не са готови. Игрите са за забавление. Чрез тях се учи, но ученето трябва да следва играта. Бъдете търпеливи и към грешките, които малките допускат. Времето е сложно и абстрактно понятие и научаването му изисква по-дълъг период.