Масаж и гимнастика за деца до 1 годинка

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка


Ръководство с практически упражнения

За да се развива правилно, да е здраво и устойчиво към заболявания, малкото бебе трябва не само да бъде хранено и обличано. То се нуждае от движение и емоционални контакти, които да стимулират физическото и нервно-психическото му развитие, от специални закалителни процедури, от масаж и гимнастика.

Масажът и гимнастиката подобряват работата на дихателната и сърдечно-съдовата система, стимулират развитието на нервната система, сетивните органи и опорно-двигателния апарат. Те подобряват емоционалния тонус на дтето и повишават защитните сили на детския организъм срещу различни заболявания. Основната цел на масажа и гимнастиката в кърмаческа възраст е да подпомогне развитието на движенията на детето съобразно функционалните му възможности. Чрез своевременно и правилно усвоени движения, то опознава окръжаващата го среда, което е изключително важно условие за правилното му нервно-психическо развитие.

С масажа и гимнастиката можете да започнете, когато бебето навърши 1 месец и половина, при условие, че е напълно здраво и теглото му е достигнало 4 килограма. Най-подходящото време за масаж и гимнастика е сутрешното бодърстване. Времето може да се промени според свободното време на майката, но задължително трябва да бъде час, час и половина след хранене. Стаята трябва да бъде добре проветрена и затоплена до 21-23° С. Бебето трябва да бъде съблечено голо и поставено върху маса, покрита с одеало, мушама и чаршаф. Майката или бащата да бъдат със затоплени ръце, добре изрязани нокти, без пръстени и часовник които могат да наранят кожата на детето. През цялото време трябва да се поддържа положителният тонус на детето, да се подтиква двигателната му активност, така, че извършваните движения да бъдат една игра за него и да му доставят удоволствие.

Масажът и гимнастиката не трябва да се прекъсват, те само временно се преустановяват при заболяване на детето.

Масажът се извършва със следните действия (прийоми): поглаждане, почукване, размачкване и разтриване. Всяко действие се повтаря 4-5 пъти в следната последователност: ръце, гърди, корем, крака и гръб.

Поглаждането се извършва от периферните части на тялото към сърцето (пр. от пръстите на краката към рамото и бедрото). С поглаждане се започва и завършва масажирането на всяка част от тялото.

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Почукването се прави с резки отмерени движения с върха на пръстите. В областа на сърцето, корема и бъбреците не се прави.

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Размачкването се извършва върху крайниците с кръгообразни притискания, които започват от пръстите и завършват към рамото и бедрото

Разтриването се извършва с дланта или пръстите. Разтриват се предимно големите мускули на крайниците, корема и дупето. Ставите не се разтриват

Масажът се извършва докато детето започне да ходи самостоятелно.

Упражнения за двигателно развитие:

Рефлекторно сгъване и разгъване на пръстите на стъпалото

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

С ръка, леко, но отсечено извършете натиск на стъпалото в основата на пръстите. Това предизвиква сгъването им. След това, по същия начин натиснете горната повърхност на стъпалото близо до пръстите. Това предизвиква разгъването им.

Поставяне по корем

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Слагайте детето от начало за 10-15 сек, като постепено увеличавате времето до 10 минути.

Рефлекторно пълзене по Бауер

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Поставете детето по корем. С ръка подпрете стъпалата при сгънати крачета. Детето се отблъсква и се придвижва напред.

Плувец

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

По корем. С едната ръка хванете глезените на детето и ги повдигнете нагоре. Дланта на другата ръка поставете под гърдичките. Повдигнете детето нагоре, при което то рефлекторно издига главата си нагоре и назад.

Пасивна дихателна гимнастика с ръце

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Ритмично с честотата на дишане извършвайте сгъване и разгъване, повдигане и спускане на ръцете и кръстосването им пред гърдите.

Кръгови движения с ръце

Кръговите движения се извършват едновременно и с двете ръце в раменните стави.

Пасивна гимнастика с крака

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Сгъване и разгъване на краката:
• Велосипедист свийте краката на детето в тазобедрените и коленните стави, опрете стъпалата в масата и ги трийте по повърхността.
• Тупаница по същия начин, само че опирайте стъпалата в масата по начин наподобяващ тропане.

Танцуване

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Дръжте детето под мишниците изправено, опирайте краката му ритмично в масата като го повдигате и спускате.

Сгъване на краката (изправени) в тазобедрените стави

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Сложете детето по гръб, с две ръце хванете крачетата в коленните стави, така че да можете да ги задържите изправени. Правете сгъване и разгъване в тазобедрените стави.

Обръщане от гръб по корем с помощ

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

От начало хващайте срещуположни ръка и крак, а след това само за краката.

Повдигане на краката от коремно положение

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

С едната ръка хванете глезените на детето и ги повдигнете едновременно, докато се получи кожна гънка в областа на пояса. С другата ръка фиксирайте гърдичките към масата.

Повдигане на раменния пояс и гърдите от коремно положение

С едната ръка притиснете таза към масата, а с другата повдигнете горната част на тялото.

Заден мост

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Сложете детето по гръб с крака към вас. С лявата ръка обхванете глезените му, свийте ги в колената и ги фиксирайте към масата. После поставете дясната си ръка под кръста на детето и леко го повдигнете нагоре. С малка помощ то трябва да се задържи на краката и главичката си за 2-3 секунди.

Количка

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Поставете детето по корем опряно на длани. Хванете краката му за стъпалата и го повдигнете. В началото подпирайте с длан гърдичките, докато добие навика да се опира на длани.

Отвеждане плещи назад

Поставете детето по корем. Хванете и сгънете ръчичките в лактите и ги приберете към тялото. След това ги избутайте назад и леко ги издайте в страни, докато плешките се приближат.

Изправяне от коремно положение

• чрез хващане на лакти
• чрез хващане на китки

Пълзене с помощ

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Поставете детето по корем, а пред него оставете цветна играчка. Подпрете стъпалата му при свити крака и го подтикнете да се придвижи напред.

Пълзене към играчка

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Поставете ярка цветна играчка пред детето на разстояние 50-100 см. и го оставете свободно да пълзи към нея.

Присядане

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

• чрез хващане на мишниците при свити ръце хванете детето за мишниците и леко го притеглете напред докато заеме седяща позиция;
• чрез хващане на двете ръце отведени в страни;
• чрез хващане на ръце сгънати в лактите хванете детето за китките, които са свити в лактите. Разгънете ги леко напред, като по този начин подканяте детето да седне;
• чрез хващане за една ръчичка фиксирайте крачетата на детето в коленете с едната си ръка, а с другата хванете срещуположната детска ръчичка, отведете я в страни като по този начин подканвате детето да седне.

Изправяне от положение по гръб

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

• чрез хващане на лакти;
• чрез хващане на китки.

Стоене с помощ

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

• като поддържате детето под мишниците;
• като детето се е хванало за неподвижна опора;
• като го държите за две ръце.

Навеждане и изправяне при фиксирани таз и колене

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Сложете детето изправено с гръб към Вас. С едната ръка фиксирайте коленете му, а с другата таза. Поставете пред него играчка така че да се наведе, за да я вземе. След това го изправете и му дайте възможност пак да се наведе.

Пристъпване в страни

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

Поставете детето изправено като се е хванало за неподвижна опора. Сложете интересна играчка острани, така че да направи крачка, за да я вземе.

Пристъпване напред

Масаж и гимнастика за бебета и деца до 1 годинка

• като го поддържате за мишниците;
• като го поддържате за двете ръце.

Ходене с проходилка

Не е препоръчително за по-дълго време.

Ходене с тикане на количка

Дайте възможност на детето само да тика количката си, като му помагате в регулиране на посоката.

Ходене при водене за две или една ръка