Социалистически банкноти и монети БНБ

Социалистическите банкноти и монети на БНБ емисия 1962, 1974 и 1990 година, Народна Република България


Левът след Втората световна война

Активното включване на страната във войната след преврата на 9 септември 1944 година, довежда до неконтролируема инфлация. Българската Народна Банка (БНБ) е принудена да кредитира без никакво покритие, както разходите на правителството, така и тези на съветските окупационни власти в страната.

След продължителен период на висока инфлация, през 1952 година е проведена парична реформа, при която номинално 100 стари лева са заменени с 1 нов лев. Този курс обаче не е приложен за всички пари в обращение. Наличностите по банкови сметки са обменени по курсове, вариращи от 33:1 до 200:1, а цените на потребителските стоки са променени при съотношение 25:1.

През 1962 година е проведена нова деноминация на парите при съотношение 10:1. През следващите години стойността на лева е относително устойчива, въпреки че конвертируемостта му така и не е възстановена след края на Втората световна война.

Банкнота 1 лев (емисия 1962 г., 1974 г.)

Банкнота 1 лев лице емисия 1974 година Банкнота 1 лев гръб 1974 година

» Лице: Вляво държавният герб, в средата цифрата '1' и текст 'Един лев', вдясно бяло поле с цифрата '1' във винетка.
» Гръб: Паметникът на връх 'Шипка'.

Банкнота 2 лева (емисия 1962 г., 1974 г.)

Банкнота 2 лева лице емисия 1974 година Банкнота 2 лева гръб 1974 година

» Лице: Асиметрична, вляво държавният герб, в средата цифрата '2' и текст 'Два лева', вдясно бяло поле с цифрата '2' във винетка.
» Гръб: Изображение на гроздоберачка - Кина Гърбова от Сухиндол.

Банкнота 5 лева (емисия 1962 г., 1974 г.)

Банкнота 5 лева лице емисия 1974 година Банкнота 5 лева гръб 1974 година

» Лице: Асиметрична, вляво държавният герб, под него цифрата '5' и текст 'Пет лева', вдясно бяло поле с цифрата '5' във винетка.
» Гръб: Изглед от курортния комплекс 'Златни пясъци' до Варна.
» Воден знак – мрежа от стилизирани сърп и чук.

Банкнота 10 лева (емисия 1962 г., 1974 г.)

Банкнота 10 лева лице емисия 1974 година Банкнота 10 лева гръб 1974 година

» Лице: Асиметрична, в средата държавният герб, вдясно бяло поле с числото '10' във винетка, вляво портрет на Георги Димитров.
» Гръб: Изглед от Девненските химически заводи - 'Девня Цимент'.
» Воден знак: две ръце държат сърп и чук.

Банкнота 20 лева (емисия 1962 г., 1974 г.)

Банкнота 20 лева лице емисия 1974 година Банкнота 20 лева гръб 1974 година

» Лице: Асиметрична, в средата държавният герб и числото '20' във винетка под него, вляво портрет на Георги Димитров.
» Гръб: Изглед от ТЕЦ 'Марица Изток' - фабрика 'Брикел' Гълъбово.
» Воден знак: две ръце държат сърп и чук.

Банкнота 50 лева (емисия 1990 г.)

Банкнота 50 лева лице емисия 1990 година Банкнота 50 лева гръб 1990 година

» Лице: Асиметрична, в средата държавният герб, вдясно бяло поле с винетка, в нея числото '50'.
» Гръб: Изглед към хълма 'Царевец' във Велико Търново.
» Воден знак: две ръце държат сърп и чук.