Банкноти и монети в обръщение 2015 г.

Банкноти и монети БНБ в обръщение през 2015 година, лева, стотинки


Ако ги нямате в джоба си - разгледайте ги

Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.

БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.

Банкнота 1 лев (емисия 1999 г.)

Банкнота 1 лев лице Банкнота 1 лев гръб

» На лицевата страна на банкнотата е изобразена икона от 1789 г. на Св. Иван Рилски от църквата 'Успение на пресвета Богородица' на постницата 'Пчелино' в околностите на Рилския манастир.
» На обратната страна на банкнотата е изобразена Главната църква на Светата Рилска обител на фона на манастирските чардаци.

Банкнота 2 лева (емисия 1999 г., 2005 г.)

Банкнота 2 лева лице Банкнота 2 лева гръб

» На лицевата страна на банкнотата основен художествен мотив е портретът на Паисий Хилендарски. Във фона са изобразени Зографският манастир в Атон, неговият печат и монашеската килия на Паисий.
» На обратната страна на банкнотата е отпечатано факсимиле от Зографска чернова на 'История славянобългарска' с имена на български царе. Върху текста са разположени изображения на пръстена печат на цар Калоян и на три печата с образи на български царе - Михаил Шишман, Светослав Тертер и Иван Асен II. В дясната част е изправеният коронован лъв на Христофор Жефарович, в който с микро-текст са отпечатани имената на български владетели от Първото и Второто българско царство. Долу вдясно е изобразен герб на България с три лъва, публикуван през 1483 г. в Грюнбергския хералдически сборник.

Банкнота 5 лева (емисия 1999 г., 2009 г.)

Банкнота 5 лева лице Банкнота 5 лева гръб

» Основен мотив на лицевата страна на банкнотата е портретът на известния български художник от 20-те години Иван Милев. Във фона са вградени детайли от картината 'Изкуството и тръненият венец', декоративни мотиви от други произведения на художника, откъси от личните му писма и монограм от плакат за първата му изложба, състояла се през 1925 г. в София.
» На обратната страна на банкнотата са зобразени фрагменти от картините 'Жетварка', 'Българска мадона' и 'Змейова сватба'.

Банкнота 10 лева (емисия 1999 г., 2008 г.)

Банкнота 10 лева лице Банкнота 10 лева гръб

» На лицевата страна на банкнотата е разположен портрет на д-р Петър Берон. Вдясно от него са изобразени заглавната страница и илюстрации от издадения през 1824 г. 'Буквар с различни поучения', известен като Рибен буквар, проникнат от идеите на европейската просветителска мисъл.
» На обратната страна на банкнотата са показани скици от научните трудове на Петър Берон по астрономия, личният му телескоп и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Банкнота 20 лева (емисия 1999 г., 2007 г.)

Банкнота 20 лева лице Банкнота 20 лева гръб

» Основен мотив на лицевата страна на банкнотата е портретът на Стефан Стамболов. В средната част е отпечатано факсимиле от корицата на стихосбирката му 'Песни и стихотворения', издадена в Букурещ през 1877 г., и стихотворението 'На моите другаре', а под тях - печат на комитета 'Единство' в Търново, чийто съосновател е Стамболов.
» На обратната страна на банкнотата са изобразени сградата на Народното събрание и фрагменти от Орлов мост и Лъвов мост - архитектурни паметници, свързани с дейността му като държавник, и негов ръкопис.

Банкнота 20 лева (емисия 2005 г. - тираж само 250000 броя)

Банкнота 20 лева лице Банкнота 20 лева гръб

» На лицевата страна на банкнотата е изобразена символика на БНБ: стилизирани елементи от сградата на БНБ, емблемата на БНБ и други многоцветни фонови мрежи с подходяща структура, винетки, розетки, аналогични на банкнотите от първите емисии на БНБ.
» На обратната страна на банкнотата е поместена реплика на първата българска банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 1885 г., запазената стара сграда на БНБ, скулптурно изображение на седнала женска фигура, използвано при банкнотите от 1 и 2 лева, емисия 1920 г., и държавният герб на Княжество България.

Банкнота 50 лева (емисия 1999 г., 2006 г.)

Банкнота 50 лева лице Банкнота 50 лева гръб

» На лицевата страна на банкнотата е разположен портрет на Пенчо Славейков. Във фона са включени фрагменти от сградите на Народния театър и Народната библиотека, свързани с културната и обществената дейност на поета.
» Основна тема на обратната страна на банкнотата е епичното му творчество - поемата за националния героизъм „Кървава песен” и композиция от илюстрации към стихосбирката „Епични песни”. Факсимилният текст е откъс от нейното първо издание. Втората сюжетна линия е интимната лирика на поета, представена чрез ръкописа на стихосбирката 'Сън за щастие', и портрет на неговата голяма любов - поетесата Мара Белчева.

Банкнота 100 лева (емисия 2003 г.)

Банкнота 100 лева лице Банкнота 100 лева гръб

» На лицевата страна са изобразени портрет на писателя Алеко Константинов, фигури и елементи, свързани с туристическото движение в България, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, вертикално отпечатани текстове 'Алеко Константинов' и „1863–1897“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.
» На обратната страна са изобразени елементи, свързани с живота и творчеството на писателя Алеко Константинов, и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

15.11.2009 год.