Банкноти и монети в обръщение 1999 г.

Банкноти и монети БНБ в обръщение през 2015 година, лева, стотинки


Преди деноминацията на лева от 5 юли 1999 г.

Левът (съкратено: лв.) е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. Името му произхожда от левъ - остаряла форма на думата 'лъв', употребявана през 19-ти век.

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

След хиперинфлацията в България през 1996 г. с последвалата я политическа криза и сваляне правителството начело с премиера Жан Виденов, от 1997 г. стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд (паричен съвет) при курс 1000 лева = 1 германска марка. По това време повечето българи бяха 'милионери', за съжаление в обезценени лева.

След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев = 1 германска марка, а след премахването на германската марка в края на същата година и преминаването й към единната европейска валута, левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева = 1 €.

Банкнота 100 лева (емисия 1991 г., 1993 г.)

Банкнота 1 лев лице Банкнота 1 лев гръб

» Лице: Автопортрет на Захарий Зограф, фрагмент от стенопис.
» Гръб: Вдясно фреската „Колелото на живота” от Захарий Зограф в Преображенския манастир.

Банкнота 200 лева (емисия 1992 г.)

Банкнота 2 лева лице Банкнота 2 лева гръб

» Лице: Портрет на Иван Вазов.
» Гръб: Вдясно лира и лавров венец (литературна награда, връчена му през 1895 г.).

Банкнота 500 лева (емисия 1993 г.)

Банкнота 5 лева лице Банкнота 5 лева гръб

» Лице: Вляво портрет на композитора Добри Христов.
» Гръб: Варненската опера и чайки над морето.

Банкнота 1000 лева (ем. 1994 г., 1996 г., 1997 г.)

Банкнота 10 лева лице Банкнота 10 лева гръб

» Лице: Портрет на Васил Левски, литография 'Свободна България на Г. Данчов', холограмна лента с ромбоидни елементи.
» Гръб: Паметникът на Васил Левски в София.

Банкнота 2000 лева (емисия 1994 г., 1996 г.)

Банкнота 20 лева лице Банкнота 20 лева гръб

» Лице: Портрет на Никола Фичев (майстор Колю Фичето), холограмна лента с ромбоидни елементи.
» Гръб: Църквата 'Света Троица' в Свищов, мостът при град Бяла.

Банкнота 5000 лева (емисия 1996 г., 1997 г.)

Банкнота 50 лева лице Банкнота 50 лева гръб

» Лице: Портрет на Захари Стоянов, холограмна лента с инициали 'БНБ' с променящ се цвят.
» Гръб: Фрагмент от паметника на Съединението в Пловдив.

Банкнота 10000 лева (емисия 1996 г.)

Банкнота 100 лева лице Банкнота 100 лева гръб

» Лице: Автопортрет на Владимир Димитров-Майстора, във фона Националната художествена академия, холограмна лента с инициали 'БНБ'.
» Гръб: Фрагменти от творби на художника.

Банкнота 10000 лева (емисия 1997 г.)

Банкнота 100 лева лице Банкнота 100 лева гръб

» Лице: Портрет на д-р Петър Берон, холограмна лента с инициали 'БНБ'.
» Гръб: Скици на научните трудове на П. Берон и личния му телескоп.

Банкнота 50000 лева (емисия 1997 г.)

Банкнота 100 лева лице Банкнота 100 лева гръб

» Лице: Св. Кирил и св. Методий от паметника пред Народната библиотека в София, холограмна лента с инициали 'БНБ'.
» Гръб: Факсимиле от 'История славянобългарска'.

15.11.1999 год.