Банкнотата от 2 лева отива в историята

Банкнотата от два лева отива в историята и ще бъде заменена с монета през 2015 година


Банкнотата от 2 лева - заменена с монета

През есента на 2013 г. беше оповестена необходимостта от замяната на банкнота от 2 лв. с монета. Това се налага от бързото изхабяване на двулевовите банкноти, заради което е нужна честата им подмяна.

По този начин се увеличават разходите за поддържане на наличнопаричното обращение. През последните години печатането на тези банкноти генерира големи загуби на печатницата на БНБ.

БНБ показа дизайна на монетата от 2 лева

Банкнотата от два лева отива в историята, заменят я с монета. Банкнотата от два лева много скоро ще излезе от обръщение.

Двулевката с лика на Паисий Хилендарски повече няма да се печата. Това става ясно от доклад на Българската народна банка (БНБ).

Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) утвърди дизайна на разменна монета с номинална стойнст 2 лева, емисия 2015 г, информира официалният сайт на БНБ.

Нова монета 2 лева - лице 'ези' и гръб 'тура'

Техническите характеристики и параметри на монетата са тегло 9 гр., диаметър 26,5 мм. и гурт от редуващи се назъбени и гладки сектори.

При изработване на двете страни на разменната монета е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.

Такъв подход беше използван и при дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г, като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 година.

От 7 декември 2015 г., монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, определена с отделно решение на УС на БНБ през 2015 г. БНБ пусна в обръщение 12 000 000 нови монети с номинал 2 лева.

Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г, ще продължат да бъдат законно платежно средство, включително и след пускането в обращение на новата разменна монета от 2 лева.

За производството на монетата, БНБ ще открие обществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона за обществените поръчки, като самото отсичане е възложено на 'Монетен двор' ЕАД.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение лицата, извършващи професионално по занятие дейности за обработка на монети с машини за сортиране и машини за самообслужване, ще могат да се обръщат за повече информация и съдействие към управление 'Емисионно' на Българската народна банка на адрес: гр. София 1000, пл. 'Княз Александър І' № 1.


Кратка история БНБ

C Освобождението на България от турско робство през 1878 г. се възстановяват традициите на българската държавност, прекъснати за повече от пет века.

Започва изграждането на институциите, стопанството и управлението на модерна България.

Една от най-важните стъпки в тази насока е направена на 25 януари 1879 г., когато комисарят на руския император в България княз Дондуков- Корсаков подписва проекта за Устав, с който се учредява Българската народна банка.

Тя е открита официално на 23 май 1879 г.

На 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.


15.11.2014 год.