Международен и Световен ден на слона

Международен и Световен ден на слона, 12 август


Отбелязваме Световния ден на слона

12-ти август е Световният ден за защита на слоновете. Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на международни екологични организации.

Тези великолепни същества се намират на границата на изчезването.


Опазването и защитата на слоновете по света

Повече от 20 години след забраната за международна търговия със слонова кост, данните сочат, че всеки ден се убиват десетки слонове.

Слон

Този ден е бил учреден от благотворителната организация Elephant Reintroduction Foundation през 1996 г. с цел да привлече вниманието към бедственото положение на азиатските и африкански слонове.

По неофициална информация международната незаконна търговия с диви животни, всяка година надхвърля 20 млрд. щ.д.


Слоновете проявяват най-добрите човешки качества

Част от тях са емпатия, самосъзнание, социална интелигентност и др.

Слон

Но как ние се отнасяме с тях е пример за лошо човешко поведение.

Шансовете за оцеляване на слоновете с всяка година катастрофално намаляват по цял свят. През последните 4 години, бракониерството заради слоновата кост е достигнало безпрецедентно ниво.

Ежедневно в дивата природа незаконно се убиват до 100 африкански слона. А популацията на африканските слонове е намаляла с 76 % от 1980 г., и според различни оценки е 400 000 - 460 000 животни.

Съгласно доклада на Конвенцията за международна търговия с видове от дивата флора и фауна, намиращите под заплаха от изчезване, 20 % от африканските слонове могат да бъдат убити в близките десет години, ако нивото на изтребване се запази.

Азиатските слонове в света са останали над 40 000 и са записани в Международната Червена книга като вид, близък до изчезване.

Азиатските слонове се сблъскват със загуба на местообитанията, убиват ги заради бивните, месото, а младите слонове се взимат от естествената им среда за да бъдат използвани за развлечение.


Знаете ли, че ...

На опитомяване, впягане, оране, 'оседлаване' и дресура се поддават само индийските слонове, а африканските са буйни и свободолюбиви.

Слон

Теглото на мъжките слонове достига 7 тона, а при женските - 4 тона.

Температурата на тялото му е 36,5о. Ушите му са с височина 1,5 м. и са широки 1,2 м. Когато атакува препуска с 30-40 км/час. Притежава само четири зъба, но те са огромни. Всеки един от кътниците е дълъг 30 см, широк 7 см и тежи няколко килограма. Най-дългите бивника, измерени до сега са с дължина 3,33 метра, а най-тежките 101,7 кг.

Хоботът е орган с много функции. Той е много подвижен, снабден с два израстъка, действащи като две части на щипка. Започва от сливането на носа с горната устна и от удължението им. С хобота слона улавя клонки, пие вода и пръска пясък по тялото си. Краката на слона завършват с нещо като копитца, чийто брой е променлив.

Продължителността на живота му е като при човека. Най-възрастните достигат 80-85 год. Женските и мъжките животни живеят на отделни стада. Водач на женското стадо е най-старата слоница. До 12 год. възраст малките слончета следват майките си. Мъжките стада са по-малобройни. Младите слонове се бият помежду си, като първо клатят глава, после се бутат и удрят главата на противника с хобота си.

Слонът има добър апетит. Всеки ден са му необходими от 150 до 400 кг. растителна храна и десетки литри вода. С бивните си бели корите на дърветата и извлича лечебни съставки. С хобота къса трева, листа и клонки. Плодовете поваля като клати стволовете на дърветата.

Слонът започва да се размножава на десетгодишна възраст. При слоницата бременноста трае 22 месеца. Женската ражда по едно слонче на четири години. Новороденото слонче е покрито с черни косми, тежи от 120 до 130 кг, високо е от 85 см до 1 метър при плешките. След около половин час то е готово да следва стадото навсякъде. Майката го кърми 2-3 години. То бозае с устата си.

Слоновете общуват помежду си, дори когато са се пръснали да пасат на обширна територия (до 10 км). Те поддържат връзка с инфразвуци. Слоновете издават характерен рев, когато са близо един до друг.


12 август