Лятно часово време и зимно астрономическо

Лятно часово време - стрес и спорен ефект, ненужно и безсмислено, астрономическо време или зимно часово време


Един ненужен и безсмислен стрес


Лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина.

Официално прилаганото време се измества обикновено с 1 час по-напред от астрономическото време за пролетните и летните месеци.


Каква е идеята за това начинане

С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активни часове за работа и училище.

Лятно часово време

Лятното часово време е най-често използвано в районите с умерен климат поради значителните изменения в съотношението светла или тъмната част от денонощието в зависимост от сезоните на годината.


Произход на идеята за въвеждане на лятното часово време

Първият, предложил лятното часово време, е Бенджамин Франклин със свое писмо до редактор на вестник 'Парижки журнал' през 1784 г.

Лятно часово време - Бенджамин Франклин на банкнота от 100 $

Това предложение обаче било по-скоро с лек хумористичен нюанс и всъщност предлагало парижани да стават и да си лягат по-рано.

За пръв път сериозно е предложението от Уилям Уилет в 'Пилеене на дневна светлина', публикувана през 1907 г. Той не успява да убеди британския парламент да го приеме въпреки наличието на свое лоби.

Идеята за лятно часово време за пръв път се осъществява и въвежда на практика от правителството на Германия по време на Първата световна война в периода от 30 април до 1 октомври 1916 година.

Скоро след това Великобритания последва примера, като отначало въвежда лятно време от 21 май до 1 октомври 1916 г. На 10 март 1918 г. Конгресът на САЩ установява няколко часови зони и въвежда лятно часово време, но законът не намира широк отзвук и скоро е отменен.


България изпревари СССР, но в Русия е отменено през 2010 г.

Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година. Смяната на часовото време в СССР беше въведена през 1981 година.

Лятно часово време - Тодор Живков и Леонид Брежнев

До 1996 г. включ. лятното време започва от 0 ч. на последната неделя на март (или първата неделя на април) и продължава до 0:00 часа на последната неделя на септември (или първата неделя на октомври).

През 1997 год. лятното време започва в 3 часа на последната неделя на март и продължава до 3 часа на последната неделя на октомври.

От 1999 година лятното време започва в 3 часа на последната неделя на март и продължава до 4 часа на последната неделя на октомври и часовникът се връща с 1 час назад - до 3 часа астрономическо време.


Има ли полза от въвеждането на лятно часово време

Хората все повече осъзнават недостатъците от въвеждането на лятното часово време, мярката отдавна е загубила своето значение.

Въвеждането на лятно часово време с изместване стрелките на часовника с 1 час напред през пролетта спомага за реализиране на незначителни икономии на електрическа енергия, смятат експерти.

По изчисления на ЕСО пестенето на ел. енергия през периода март - октомври е 23 млн. киловатчаса или по около 77 стотинки на човек.

В Япония, Китай и още в 153 държави не се прилага лятното часово време, то не се възприема и от определени религиозни общности.

Биологичният ни часовник не възприема лятното часово време.