Хиромантия, изкуство за гадаене по ръка

Хиромантия и за начинаещи, гледане и гадаене по длан на ръка
Линиите на съдбата


Още в дълбока древност различни философи и мислители са се опитвали да разберат тънките линии, начертани по дланите.

Думата 'хиромантия' като термин обозначава изучаване на ръката (от гръцки 'хиро' - длан и 'мантия' - предсказване).


Псевдонаучен метод за 'гадаене' и анализ на характера

Тази система за пророкуване навярно е възникнала в Китай или Индия и датира най-малко от преди 5000 години.

Тя се е смятала за свещена наука и се е практикувала в древен Китай, Тибет, Персия, Месопотамия и Египет, а след това се е разпространила в гръцката и римската култура.

Хиромантия длан ръка

Това е изкуство за тълкуване на характера основано на линиите, формата, големината и особеностите на човешките длани.

Постепенно хиромантията става голямо езотерично познание и много малко хора изучават подробно тази старинна наука.


Коя ръка да изследваме

Ако искате да разберете даден човек, разгледайте внимателно и опипайте кожата на ръката. Грубата плътна кожа свидетелства за прям характер, а прозрачната студена кожа е белег на изтънченост.

Равната с квадратна форма длан говори за прямота и практичност, а по-изпъкналата длан – за впечатлителност и мнителност.

Разгледайте и дължината на пръстите:
• Късите пръсти разкриват енергичност и повърхностност
• Хората с дълги пръсти като правило са педантични и упорити
• Пръсти със средна дължина - липсва прецизност и шеговитост.


Основни линии на дланите и тяхното значение

Линията на сърцето

Гадаенето трябва да започне именно с тази линия, тъй като тя носи основната обща информация за човека и за неговите емоции.

Хиромантия длан ръка

Обикновено линията на сърцето започна в края на дланта, под кутрето и извитата крива върви към показалеца и средния пръст.

Много е важно къде завършва тази линия. Най-разпространеният завършек е мястото между показалеца и средния пръст.

Хората с такава линия на сърцето правят компромиси с всичко. Те са дружелюбни и открити за заобикалящите ги, но не и натрапчиви.

Ако линията на сърцето е къса и права, човекът е доста сдържан в своите емоции, той предпочита да таи всичко в себе си.

Ако линията върви към показалеца, човекът идеализира всичко, той е склонен към перфекционизъм и изисква същото от другите.


Линията на главата (ума)

Линията на ума започва в свивката на дланта под показалеца, но може да завършва на различни места.

Ако линията е ясна, дълга и се спуска надолу, това означава, че човекът не е твърде умен, а само е увлечен от работата си, вниква във всички детайли и нищо не изпуска от погледа си.

Тази линия показва как се разпорежда нейният собственик с умствените възможности, дадени му от природата.

Тази линия се вижда добре. Слабото й очертаване говори за слаб интелект или за продължителна елементарна умствена дейност.

Ако линията е неравна, върви на зигзаг и е с различен цвят, човекът се отличава със своя злобен нрав и склонност към кражба.

Съвпадането или разминаването на линиите на живота и ума е важен момент – това е мерило за душевното равновесие.

Ако линията на ума започва над линията на живота, това означава, че човекът притежава талант, безгранично честолюбие и ясни стремежи.

Ако се раздвоява в края си и образува т.нар. вилица, свидетелства за много идеи в главата на човека, които той осъществява в живота си.

Ако е къса и стига да безименния пръст, е признак на лекомислие.


Линията на живота

Колкото по-далече е тази линия от палеца, толкова повече жизненост и устойчивост притежава човекът. Ако е твърде близо до палеца, човекът страда от липса на жизнена енергия, депресия и нервозност.

Линията на живота показва физическото състояние на човека и разказва за неговите хронични заболявания.

Значение има площта, която тя заема върху повърхността на дланта.

Прекъсването на линията на живота не е знак за смърт или тежки болести. Понякога означава рязка смяна на възгледите за живота.

Върху палеца при някои хора се наблюдават ситни къси линии. Притежателите на такива линии са извънредно нервозни хора, които се вълнуват от дреболии и силно преживяват за всяко нещо.


Линията на съдбата

Линията на съдбата е уникална и не се наблюдава при всички хора.

Това е така, просто защото много хора просто съществуват и не разбират смисъла на своя живот. Тези, които знаят какво искат и се реализират в някаква сфера, имат равна и права линия на съдбата.

Линията на съдбата посочва предназначението на човека на този свят и разкрива смисъла на неговия живот.

При повечето хора линията на съдбата няма ясно начало. Най-често обаче тя започва от китката или от линията на живота. Тя може да се появи и на 40 годишна възраст и като правило възниква тогава, когато човекът разбере, че се е 'намерил' на този свят.


Линиите на брака

Между свивката на кутрето и линията на сърцето, от външната страна на ръката, откриваме хоризонтални чертички, т.нар. линии на брака.

Под думата 'брак' не трябва да се разбира църковно венчаване или гражданско бракосъчетаване. Външните събития не се отразяват върху ръката, върху нея оставят следи само вътрешните преживявания или възможността за такива преживявания.

Тези линии посочват, че човек е способен за т.нар. 'духовен' брак.

Ако са много или не са ясно очертани и са разкъсани, характерът на човека изключва възможността за щастливо брачно съжителство.


Линията на шестата раса

Линията на шестата раса (ясновидството) е най-новата от главните линии. Среща се по-рядко. Започва от основите на Венериния хълм (възвишение) и отива към хълма на Меркурий. Образува триъгълник.


По ръката се познава дали ще сме щастливи

Според науката за гледане на ръка - хиромантия, от линията на живота и брака може да се разбере дали един човек ще бъде щастлив и дали ще се омъжи за голямата си любов.

Хиромантия длан ръка

Някой 'специалисти' по хиромантия за по-ясна представа разглеждат и двете ръце, като смятат, че на едната длан е изписано това, което съдбата ни предлага, а на другата - това, което ще реализираме.

Съветът им към начинаещите е да гледат само на ръката, с която се пише - обикновено това е дясната ръка или лява за левичарите.

Дали един човек ще бъде щастлив до голяма степен може да се разбере от линията на живота (отбелязана е с № 3 - оранжево).

Ако линията е дълбока и дълга, означава, че човекът е енергичен и независим и ще ще вземе всичко, което живота му предостави.

И обратното - ако линията е къса и слабо очертана, този човек трудно ще постига целите си, защото не е достатъчно амбициозен.

Ако линията на живота е ясно видима, но без разклонения, тази личност е много силна, но няма да бъде щастлива. Разклоненията по тази линия показват щастлив и благополучен живот.

Ако линията на живота продължава от външната страна на дланта с разклонения, означава, че ви чакат многобройни пътувания.

Ако от линията се образува триъгълник - пази ви ангел-хранител.

Кръстче под показалеца показва, че ще се омъжите по любов.