IQ Тест № 3    Логически с анимация

» Начало на IQ Тест № 3

Прескочи жаба

Жабите не могат да подскачат назад - движат се само напред. Жабите могат или да се придвижат на съседния камък, ако е свободен, или да прескочат друга жаба, ако камъкът след нея е свободен.
Целта - трите зелени жаби да сменят местата си с трите кафяви жаби. "PLAY" = рестарт

Вълк, овца и зеле

Премести вълка, овцата и зелето на отсрещния бряг. Ако човекът не е наблизо, вълкът ще изяде овцата, а овцата ще изяде зелето. За да ги сложите в лодката или извадите, кликнете на иконата им и бутон "GO"
Старт на теста с бутон "PLAY"

Мисионери и канибали

Премести мисионерите и канибалите от другата страна на езерото. Ако има повече канибали от едната страна на езерото от мисионери, канибалите ги изяждат. За да ги сложите в лодката или извадите, кликнете върху тях и бутон "GO". За старт на теста клик на бутона "PLAY"

Криза в семейството

Премести хората до другата страна. Те се движат с различна скорост (за време написано под иконите им).
Те вървят най много по двама и винаги с фенер, който някой трябва да върне обратно. Изберете двама като кликнете на иконите им и бутон "GO". За старт на теста клик на бутона "PLAY"

Други IQ Тестове на Български

IQ Тест № 1 - време 13 минути »

Измерете Вашия IQ с помощта на теста за интелигентност

установете стойността на Вашия IQ

IQ Тест № 2 - време 45 минути »

Разберете какво е нивото на вашата интелигентност още сега

Средното ниво на IQ е 100

IQ Тест № 3 - време не се измерва »

Логически IQ тестове без време и оценка - занимателни графични

Раздвижете сивите си клетки ...

IQ Тест № 4 - време 40 минути »

Чудите се какво е вашето IQ? Изберете теста и разберете

Вашия IQ още сега!

IQ Тест № 5 - само за отличници »

Чудите се какво е вашето IQ? Изберете теста и разберете

Вашия IQ още сега!

Това са реални IQ тестове на Български. Ако се хванете да правите тест, отделете си достатъчно време и неангажираност с други дейности, защото ако човек бърза и се разсейва, ще се издъни на повече въпроси отколкото трябва.    Успех!