Как теглят пари от банкомат той и тяТой

Спира до банкомата

Поставя картата

Набира сумата за теглене

Въвежда кода

Взима парите, картата и квитанцията


Тя

Доближава се до банкомата

Прави няколко маневри докато стъклото се доближи до терминала

Стартира двигателя, който междувременно е спрял по време на маневрите

Намира си ръчната чанта и я изсипва върху съседната седалка, за да намери картата

Проверява си грима в огледалото за задно виждане

Прибира всичко в чантичката си

Сваля стъклото

Изключва двигателя

Слага ключа в чантичката

Излиза от колата, тъй като е спряла твърде далеч от банкомата

Два или три опита да се постави картата

Поставя картата откъм правилната страна

Рови си в чантичката търсейки хартийка със записания код

Въвежда кода

Нещо не е наред

Поизучава инструкциите

Натиска 'Отказ'

Въвежда правилния код

Проверява баланса

Търси плик за депозита

Рови се в чантата за химикал

Попълва депозитния талон

Подписва чека

Извършва депозита

Изучава инструкциите

Тегли пари от сметката

Връща се в колата

Проверява грима

Изсипва чантата върху съседната седалка, за да намери ключа

Стартира двигателя

Прибира всичко в чантичката си

Проверява грима

Потегляне от мястото

След 3 метра спира

Дава колата назад

Излиза от колата

Взима картата и квитанцията

Връща се в колата

Слага картата в бележника

Слага квитанцията в чековата книжка

Прави запис за депозита и за тегленето на парите в чековата книжка

Освобождава място в чантичката за бележника и чековата книжка

Проверява грима

Превключва на заден ход

Превключва на преден

Тръгва

Пътува 3 километра

Освобождава ръчната спирачка