Повярвай в магията! Ти вярваш ли?

Компютърна магия със символи


  • 1. Намислете си желание.
  • 2. Намислете си двуцифрено число.
  • 3. Извадете от него сбора на съставните му числа
    (например от 54 извадете 5 и 4, получава се 45)
  • 4. Намерете символа, за 45 в таблицата по-долу
  • 5. Мислете за символа
  • 6. Щракнете върху черния квадрат
  • 7. Ще останете доста изненадани


Произход на названието 'магия'

Магия (от лат. magia – обреди, ритуали) е за предизвикване на промени в съзнанието в съответствие с волята. Може да се тълкува също като умение за създаване на желаните ефекти и контролиране на събитията с помощта на действия, ритуали и церемониали, оказващи влияние върху естествените и свръхестествените сили. Под всякаква форма тя представлява за хората нещо мистично и тайнствено.

Въпреки че има много хора, които твърдят, че практикуват магия, към момента няма обективни научни доказателства за съществуването на магията. В повечето случаи, за които се твърди, че имат магически произход, става дума за банално шарлатанство

Произходът на названието Магия идва от гръцките думи Магос (Магьосник) и Магейа (Магия), които от своя страна произлизат от по-древните персийски изрази Мог – 'Жрец', Мег – 'Мъдрец' и Маг – 'Великолепен'. От същия корен произлиза и халдейската дума Махдим (Върховна мъдрост; Свещена философия). Самата етимология на понятието указва връзката на магията с езотеричната наука на философите и мъдреците от Изтока – Индия, Персия, Халдея, Сирия и Египет.

Магията се дели на два основни раздела: теоретична и практическа. Теоретичната магия се занимава с общата теория на магическите операции, докато практическата магия представлява изкуството да се въздейства чрез волята върху еволюционните процеси на живите природни сили. Теоретичната магия дава основата на практическата магия, която от своя страна се занимава с реализацията на магическите принципи на практика.

Предназначението на магията като свещена наука е да създаде в човека способност за максимално развитие на психофизическия потенциал, с цел установяване на пълен самоконтрол и контрол върху заобикалящия го свят.

Магията не е чиста наука, а изкуство както поезията, живописта и музиката, изискващо осмислено интуитивно прозрение на скритите природни сили. Магията може да означава и използване на ритуали, за които се смята, че ако са изпълнени правилно, принуждават (а не просто молят) свръхестествените сили.